hung mdzad

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

master hung mdzad ka ra [IW]

See Hungchenkara

Abbr. of slob dpon hung mdzad ka ra; Hungchen-Kara [RY]

Hungchen-kara [RY]