khri skor bcu gsum

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

the 13 throneholders ['gro mgon chos rgyal 'phags pa according ot the command of se chen rgyal po dbus gtsang la dbang sgyur skabs su btsugs pa'i khri skor sa khul te la stod lho byang gnyis dang, gur mo, chu mig shangs, zha lu ste gtsang la khri skor drug rgya ma dang, 'bri gung, tsal pa, thang po che, phag mo gru, g.ya' bzang ste dbus la khri skor drug dbus gtsang gi mtshams su yar 'brog stag lung khri skor gcig ste khri skor bcu gsum] [IW]

the 13 throneholders ['gro mgon chos rgyal 'phags pa according ot the command of se chen rgyal po dbus gtsang la dbang sgyur skabs su btsugs pa'i khri skor sa khul te la stod lho byang gnyis dang, gur mo, chu mig shangs, zha lu ste gtsang la khri skor drug rgya ma dang, 'bri gung, tsal pa, thang po che, phag mo gru, gya' bzang ste dbus la khri skor drug dbus gtsang gi mtshams su yar 'brog stag lung khri skor gcig ste khri skor bcu gsum] [IW]

the 13 throne holders [IW]