kun dga' snying po

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

Anandagarbha [sa skya gong ma lnga'i gras, 'khon dkonmchog rgyal po'i sras, rab byung gnyis pa'i chu pho sprel lasku 'khrungs shing, rang lo nyi shu pa nas drug cu re bdun gyibar gdan sa sa skya dgon lo zhe brgyad bskyangs, rab byunggsum pa'i sa pho stag la 'das] [IW]

a celebrated lama of tibet [JV]

Anandagarbha. Kunga Nyingpo. [1092-1158) one of the five Sakya Gongma and son of Khön Könchok Gyalpo [RY]

Anandagarbha [one of the sa skya gong ma lnga, son of 'khon dkon mchog rgyal po, b 2nd water male monkey year, from 20 to 67 gdan sa sa skya for 48 years. died in the 3rd rabjung's earth male tiger year] [IW]