lag 'gro'i snying po

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

tsan dan sbrul gyi snying po sandal wood [IW]