ma ma ki

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

མ་མ་ཀི Mamaki, [Syn rdo rje ma ma ki female buddha, consort of Akshobhya] [RY]

mamaki (yab is rin chen 'byung ldan) [JV]

Mamaki, rdo rje ma ma ki]] [IW]

Mamaki, rdo rje ma ma ki]] [female buddha, consort of Akshobhya [IW]