phrag dog

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

jealousy, envy [IW]

envy, jealousy, mibp 85 [JV]

jealousy, envy [one of the 20 sub- disturbances, pride - gzhan gyi phun tshogs la mi bzod pa -khong khro'i char gtogs pa - rang rnyed bkur sogs la chags nas gzhan gyi phun tshogs la mi bzod par sems khong nas 'khrug pa nye nyon nyi shu'i nang gses shig [IW]

1) Envy, as one of the twenty sub-disturbances. Def. by Jamgon Kongtrul: gzhan gyi phun tshogs la mi bzod pa jealousy. 2) jealous, envious [RY]

envy [RB]