ra sa 'phrul snang gi gtsug lag khang

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

ra sa 'phrul snang gi gtsug lag khang temple [IW]

the Rasa Tr�lnang temple [RY]