Old Kongtrul

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Old Kongtrul (kong rgan ma). Affectionate name for Jamgon Kongtrül ('jam mgon kong sprul).