dbus smyon kun dga' bzang po

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

U Nyön Kunga Zangpo, "Madman of Central Tibet" (dbus smyon kun dga' bzang po) [1458-1532]